Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Vitajte na novom webovom sídle PMÚ SR

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR oddnes verejnosti približuje svoju činnosť aj prostredníctvom tohto nového webového sídla.

dotykový displej. ruky
dotykový displej. ruky

Protimonopolný úrad SR (ďalej len „úrad“) od dnešného dňa, t. j. 1. 12. 2021 má svoje nové webové sídlo www.antimon.gov.sk, prostredníctvom ktorého bude pre Vás naďalej zverejňovať informácie o svojej činnosti a významných aktivitách v oblasti ochrany hospodárskej súťaže a koordinácie štátnej pomoci.

Adresa webového sídla úradu ostala rovnaká, teda www.antimon.gov.sk.

Webové sídlo úradu po 8 rokoch fungovania toho predchádzajúceho prešlo najmä vizuálnou zmenou.

Z vizuálneho hľadiska úrad na svojom novom webovom sídle aplikoval Jednotný dizajn manuál elektronických služieb, ktorý sprístupnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prostredníctvom webového sídla www.idsk.gov.sk. Úrad verí, že vzhľadom na zameranie dizajn manuálu nové webové sídlo úradu prispeje k zjednoteniu používateľských rozhraní a spôsobu komunikácie pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku, keďže požiadavka zjednotenia elektronických služieb vyplýva z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016.

Úrad bude tiež dbať na dodržiavanie pravidiel prístupnosti webových sídiel v zmysle platných usmernení Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ich cieľom je zabezpečiť, aby webové sídla (nielen verejnej správy) nekládli prekážky pri ich používaní a zároveň, aby ich používatelia mali rovnaký prístup k ich obsahu, službám a funkciám, bez ohľadu na zdravotný stav a vek.

Keďže úrad má záujem dozvedieť sa o Vašej skúsenosti s používaním webového sídla a chce ho aj zlepšovať, touto cestou si dovoľuje požiadať Vás o prípadné postrehy a pripomienky týkajúce sa predovšetkým jeho obsahu. Tieto môžete úradu zasielať prostredníctvom formulárov spätnej väzby umiestnených v spodnej časti webového sídla alebo e-mailom na adresu hovorca@antimon.gov.sk

Tiež v tejto súvislosti Vám chce úrad vopred poďakovať za trpezlivosť počas odstraňovania prípadných nedostatkov, ktoré budú identifikované na novom webovom sídle úradu po jeho spustení.

Využívaním tohto nového webového sídla úrad vyjadruje snahu zjednodušiť prístup verejnosti k potrebným informáciám, ktoré sa týkajú oblastí jeho pôsobnosti. Zároveň prostredníctvom webového sídla môže úrad pokračovať vo zvyšovaní povedomia verejnosti o význame hospodárskej súťaže a dôležitosti dodržiavania jej pravidiel.