Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Vláda SR dnes vymenovala nového podpredsedu PMÚ SR. Peter Demčák nastúpi do funkcie 1. 8. 2023.

Publikované:
Obsah

Vláda Slovenskej republiky dnes, t. j. dňa 7. 6. 2023 počas svojho rokovania vymenovala pána Petra Demčáka do funkcie podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky dňom 1. 8. 2023.

Súvisiaci materiál, ktorý prerokovala vláda Slovenskej republiky je dostupný na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky prostredníctvom nasledujúceho odkazu: Návrh na vymenovanie podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.