Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Vláda vymenovala troch nových členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Aktualizované:
Obsah
Dnes, 7.10.2015, Vláda Slovenskej republiky na základe návrhu predsedu úradu Tibora Menyharta vymenovala troch nových členov Rady Protimonopolného úradu, ktorými sa od 17.11.2015 na obdobie piatich rokov stanú Ján Lisý, Mojmír Mamojka a Peter Malík.

Rada úradu má postavenie druhostupňového orgánu, ktorý v rámci výkonu svojej činnosti vydáva rozhodnutia o rozklade ako forme opravného prostriedku voči prvostupňovému rozhodnutiu, preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Rada zároveň rozhoduje aj o obnove konania a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy.

Všetci novovymenovaní členovia rady spĺňajú všetky zákonné kritéria na výkon tejto funkcie uvedené v zákone č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.