Vykonávacie predpisy

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 188/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)
 
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 189/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)
 
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 190/2021 Z. z. o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)
 
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 191/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)
 
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 192/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)


 
Posledná aktualizácia:15.07.2021