Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Výzva nezávislých regulačných úradov súvisiaca s navrhovanými zmenami v tzv. kompetenčnom zákone

Publikované:
Obsah
EÚ

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) spolu s regulačnými a kontrolnými úradmi v Slovenskej republike (SR) žiada vládu SR, Národnú radu SR, ale aj ostatné inštitúcie, aby neprijímali opatrenia alebo legislatívne zmeny, ktoré zásadne oslabujú odbornú autonómiu a odolnosť regulačných inštitúcií a sú v rozpore s verejným záujmom, pravidlami EÚ vrátane jej smerníc a nariadení a s Ústavou SR.

Podrobnosti nájdete vo zverejnenej výzve nezávislých regulačných úradov na Slovensku (PDF, 223 kB).

PMÚ ešte skôr publikoval stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení aktuálny zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Upozornil, že schválenie tohto návrhu by predstavovalo výrazný zásah do nezávislosti PMÚ. Zároveň je v priamom rozpore s právom EÚ, a tým aj s Ústavou SR.