Vzor podnetu - zneužívanie dominantného postavenia


Súbor:/data/att/1541.doc
Posledná aktualizácia:23.07.2014