Zákon o ochrane hospodárskej súťaže

Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov - účinný od 1. 6. 2021
(budete presmerovaný na portál Slov-Lex)
 
Posledná aktualizácia:15.07.2021