Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Zmena kontaktných údajov pre predkladanie dôkazov o karteli, leniency žiadostí a podávanie podnetov

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky uviedol aktuálne kontaktné údaje zamestnancov odboru kartelov.

Záujemcovia o predloženie dôkazov o karteli a požiadanie o účasť na programe zhovievavosti, resp. leniency programe môžu kontaktovať nasledujúcich zamestnancov odboru kartelov:
 
Mgr. Daniela Lukáčová - poverená riadením odboru kartelov
tel. č.:  02/48 29 73 56
02/43 33 40 45
 
Ing. Ján Šufliarsky - odbor kartelov
tel. č.:  02/48 29 73 50
e-mail: jan.sufliarsky@antimon.gov.sk

Mgr. Zuzana Kochanová - odbor kartelov
tel. č.:  02/48 29 73 50
e-mail: zuzana.kochanova@antimon.gov.sk
 
Podnet, ktorý sa týka podozrenia, že došlo ku kartelu je možné naďalej anonymne podať na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky prostredníctvom formulára alebo oznámiť priamo poverenej riadením odboru kartelov Mgr. Daniele Lukáčovej prostredníctvom vyššie uvedených telefónnych čísel a e-mailovej adresy.

Zároveň úrad informuje, že od 1. 10. 2017 je Mgr. Lukáčová poverená riadením odboru kartelov.