Zmena úradných hodín a dní pre osobné podania do podateľne PMÚ SR od 11. 5. 2020

Aktualizované 07.05.2020

Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v SR a pandémie ochorenia Covid-19 Protimonopolný úrad SR (ďalej len „úrad“) od 11. 5. 2020 upravuje úradné hodiny a dni pre osobné podania do podateľne úradu nasledovne:

Podateľňa úradu od 11. 5. 2020 do odvolania funguje v obmedzenom režime pre osobné podania, a to každý pondelok, stredu a piatok v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Zároveň z dôvodu obmedzenia osobného kontaktu zamestnancov úradu s verejnosťou si dovoľujeme požiadať Vás, aby na podávanie podaní do podateľne úradu ste naďalej uprednostňovali elektronickú formu komunikácie, či už prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo e-mailovej adresy podateľne úradu podatelna@antimon.gov.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin