Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: PMÚ SR uložil pokutu vo výške takmer 298 tisíc eur za zneužívanie dominantného postavenia v oblasti odpadového hospodárstva

Publikované:
Obsah

Správanie podnikateľa PMÚ SR posúdil ako praktiku uplatňovania neprimeraných obchodných podmienok.

skladka a tažke vozidlá
skladka a tažke vozidlá
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 31. 01. 2022 vydal rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti odpadového hospodárstva pokutu vo výške 297 533 eur za zneužívanie dominantného postavenia.

Zo zistení úradu vyplynulo, že podnikateľ v dominantnom postavení od roku 2019 uplatňuje voči niektorým obciam bez objektívneho odôvodnenia nezanedbateľne vyššie ceny za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu v porovnaní s ostatnými obcami. Predmetné správanie bolo posúdené úradom ako praktika uplatňovania neprimeraných obchodných podmienok v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 

Rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť, účastník konania môže podať voči rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad.