ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava, SR a; Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, SR

Začiatok konania:24.09.2012
Účastníci konania: ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava, SR a
Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, SR
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:zastavenie konania podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:distribúcia elektriny

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2012/ZK/3/1/043 Súbor rtf2012/ZK/3/1/043 (rtf, 93.08 kB)
Posledná aktualizácia:21.11.2013