Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Zvyšovanie povedomia o hospodárskej súťaži v sektore odpadového hospodárstva

Aktualizované:
Obsah
Na kongrese venovanom odpadovému hospodárstvu „Deň odpadového hospodárstva 2013“, ktorý sa uskutočnil 14. novembra v Bratislave, predstavil Protimonopolný úrad svoj pohľad na dianie v tomto sektore. Kongresu sa okrem PMÚ SR zúčastnili aj predstavitelia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Nemecka, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ďalej zástupcovia kolektívnych organizácií, podnikateľov, advokátskych kancelárií, atď.

Príspevok úradu sa zameriaval na súťažné špecifiká odpadového hospodárstva, ako je formovanie dopytu a ponuky, významná rola externalít, špecifické a na seba nadväzujúce trhy a vysoká miera štátnych zásahov. Zároveň boli definované možné súťažné riziká v podobe deformácie konkurenčného prostredia a vytvárania koncentrovaných trhov. Protimonopolný úrad už v minulosti vydal v oblasti odpadového hospodárstva niekoľko pokutových rozhodnutí. Aktívne sa tiež venuje advokačným aktivitám, ktoré smerujú primárne k odstráneniu bariér na trhu s cieľom rozvíjať hospodársku súťaž v prospech spotrebiteľov.