Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Pracovné raňajky s predsedom PMÚ SR

Aktualizované:
Obsah
Dňa 3. februára 2015 sa na Protimonopolnom úrade konali v poradí už tretie pracovné raňajky s predsedom. Odborná verejnosť sa dozvedela o najdôležitejších aktivitách úradu za posledný rok, ako aj výzvach do budúceho obdobia. Predseda úradu sa venoval prešetrovaniam prioritných oblastí, prípadom a rozhodnutiam, z ktorých väčšinu vydal prvý stupeň v oblasti kartových dohôd. Podpredseda úradu sa zameral na legislatívne zmeny, ktoré priniesla novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže, významné advokačné aktivity a predstavil účastníkom nové prioritné sektory: automobilový priemysel a verejnú osobnú dopravu, ktorým sa bude úrad vo zvýšenej miere venovať.

Prílohy na stiahnutie