Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: ZMENA: Ako oznámiť koncentráciu

Aktualizované:
Obsah
S účinnosťou od 1. 3. 2016 úrad zavádza v rámci oznámenia koncentrácie nový spôsob úhrady správneho poplatku prostredníctvom eKolku.

Pred úhradou správneho poplatku je potrebné požiadať úrad o vystavenie platobného predpisu.

Pri podaní žiadosti osobne Vám zamestnanec Protimonopolného úradu SR na počkanie vystaví  platobný predpis na úhradu:

v sídle úradu  Pondelok – Štvrtok
                         09:00 – 15:00
                         Piatok
                         09:00 – 14:00

Pri podaní žiadosti písomne Vám úrad zašle platobný predpis na korešpondenčnú adresu, ktorú uvediete v žiadosti.

Pri podaní žiadosti elektronicky na podatelna@antimon.gov.sk, Vám úrad pošle platobný predpis vo formáte PDF.

Platobný predpis môžete uhradiť:
  • BANKOVÝM  PREVODOM  - vytlačený platobný predpis  predložíte  vo svojej banke ako príkaz na úhradu alebo v internet - bankingu zadáte všetky potrebné údaje k platbe. Pripísaním platby na účet príjemcu uvedeného v platobnom predpise sa úhrada automaticky zaeviduje v informačnom systéme a PMÚ SR úhradu správneho poplatku spáruje s vydaným platobným predpisom a prijatou žiadosťou.
 
  • POŠTOVÝM POUKAZOM  - vytlačený platobný predpis  predložíte  na pobočke Slovenskej pošty, ktorá príjme úhradu. Pripísaním platby na účet príjemcu uvedeného v platobnom predpise sa úhrada automaticky zaeviduje v informačnom systéme a PMÚ SR úhradu správneho poplatku spáruje s vydaným platobným predpisom a prijatou žiadosťou.

UPOZORNENIE:
Úhradu správneho poplatku je potrebné vykonať do 15 dní od vystavenia platobného predpisu, po uplynutí 15 dní je platobný predpis exspirovaný – neplatný.

Ak nebude uvedený variabilný symbol, resp. pri platbách zo zahraničia variabilný symbol v položke E2E, platba nebude spárovaná s predpisom poplatku a poplatník nebude mať zrealizovanú svoju žiadosť o službu.

Osobitné pokyny a odporúčania vo vzťahu k správnemu poplatku v súvislosti s oznámením koncentrácie:
Nakoľko doklad o zaplatení správneho poplatku predstavuje jednu z náležitostí oznámenia koncentrácie, podnikateľom, ktorí majú záujem predložiť doklad o zaplatení poplatku spolu s oznámením koncentrácie, sa odporúča kontaktovať úrad vyššie uvedeným spôsobom minimálne jeden deň pred podaním oznámenia koncentrácie.

Doplňujúce informácie a vzor žiadosti nájdete na http://www.antimon.gov.sk/ako-oznamit-koncentraciu/.

Vzor žiadosti