Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR v spolupráci s MPRV SR zverejnil bližšie informácie o dočasných opatreniach na podporu agropotravinárskeho sektora postihnutého v dôsledku šírenia koronavírusu

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) dňa 13. 5. 2020 zverejnil na svojej webovej stránke https://www.antimon.gov.sk/6209-sk/ek-docasne-zmiernuje-niektore-pravidla-hospodarskej-sutaze-eu-s-cielom-podporit-agropotravinarsky-sektor-postihnuty-koronakrizou/ aktualitu týkajúcu sa prijatia vykonávacích nariadení Európskej komisie na podporu segmentov agropotravinárskeho sektora najviac postihnutých krízou v dôsledku šírenia koronavírusu (sektor zemiakov, mlieka a mliečnych výrobkov a živých stromov, rastlín a rezaných kvetov).
 
Úrad, v rámci spolupráce s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, touto cestou dáva do pozornosti bližšie informácie o príslušných vykonávacích nariadeniach Európskej komisie, ktoré sú zverejnené na nasledujúcej webovej stránke:
https://www.mpsr.sk/informacia-o-docasnych-opatreniach-prijatych-v-dosledku-sirenia-koronavirusu-smerujucich-k-podpore-agropotravinarskeho-sektora/437---15712/.