Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava

Začiatok konania:04.12.2020
Účastníci konania:Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:D.35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
23.02.2021 2021/KOH/SKO/3/9 I. Stupeň súhlas 24.02.2021 Súbor pdf2021/KOH/SKO/3/9 (pdf, 1.55 MB)
Posledná aktualizácia:08.03.2021