Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

NR SR opätovne schválila návrh nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže

Aktualizované:
Obsah
Národná rada SR dňa 11. 5. 2021 opätovne schválila návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona schválila v znení, ktoré na svojej schôdzi dňa 1. 4. 2021 prerokovala a schválila aj s poslaneckým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom1

Z dôvodu, že poslanecký pozmeňujúci návrh zákona sa v čl. III týkal zmien v kompetenčnom zákone (zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov) a nesúvisel s predmetom úpravy, ochranou hospodárskej súťaže, ho prezidentka SR Zuzana Čaputová dňa 21. 4. 2021 vetovala a vrátila na opätovné prerokovanie parlamentu2.

Národná rada SR na schôdzi dňa 11. 5. 2021 schválila návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v pôvodnom znení, teda aj s pozmeňujúcim návrhom.

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudne účinnosť dňa 1. 6. 2021.

Týmto zákonom taktiež došlo k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu do slovenského právneho systému3.

V tejto súvislosti úrad vyjadruje svoje poďakovanie odbornej a širšej verejnosti za všetky pripomienky a podnetné návrhy, ktoré vzniesli počas prípravy návrhu nového znenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže.