Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava

Začiatok konania:01.03.2021
Účastníci konania:Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§12 ods.1 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej sú´taže
Sektor / relevantný trh:D.35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
25.05.2021 2021/KOH/SKO/3/26 I. Stupeň súhlas 26.05.2021 Súbor pdf2021/KOH/SKO/3/26 (pdf, 614.16 kB)
Posledná aktualizácia:04.06.2021