Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.64465

Publikované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja kombinovanej dopravy
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
30 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: