A.EN.INVENT AG, Spolková republika Nemecko; ČKD PRAHA DIZ, a.s., Česká republika; ETIN s.r.o., Česká republika

Začiatok konania:24.11.2014
Účastníci konania:A.EN.INVENT AG, Spolková republika Nemecko
ČKD PRAHA DIZ, a.s., Česká republika
ETIN s.r.o., Česká republika
Typ konania:Kartely
Praktika:§ 4 zákona č. 136/2001 Z. z. a čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Sektor / relevantný trh:sektor energetiky

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
25.05.2015 2015/KH/1/1/016 I. Stupeň uloženie pokuty 01.07.2015 Súbor pdf2015/KH/1/1/016 (pdf, 475.74 kB)
Posledná aktualizácia:06.07.2015