Aktuality

Prijatá zmena umožní členským štátom vykonávať určité opatrenia pomoci bez predchádzajúceho skúmania zo strany EK.

PMÚ SR dňa 21. 7. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Tatra banka, a.s., nad podnikateľom IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o.

V roku 2007 PMÚ SR a následne v roku 2009 Rada PMÚ SR konštatovali (okrem iného) zneužitie dominantného postavenia. V rozhodnutiach uložili spoločnosti pokutu vo výške 17 453 362,54 eur.

PMÚ SR dňa 19. 7. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľmi Top Pharmex Rišňovce, spol. s r.o., a JUDr. Igor Koval nad spoločnosťou PHARMOS, a.s.

PMÚ SR dňa 17. 6. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly nad spoločnosťou Normbenz Slovakia, s.r.o., ktorá prevádzkuje čerpacie stanice LUKOIL na Slovensku, podnikateľom MOL Nyrt., Maďarsko, a to prostredníctvom podnikateľa SLOVNAFT, a.s.