Preskočiť na hlavný obsah

Bid rigging vo verejnom obstarávaní

Aktualizované:
Obsah

Čo je bid rigging vo verejnom obstarávaní?

Kolúzia v procese verejného obstarávania (súčasť tzv. bid rigging praktiky) je osobitnou formou kartelu. V rámci tejto protisúťažnej praktiky sa účastníci tendra, verejnej súťaže vopred dohodnú o vzájomnom nekonkurovaní si, čím je zmarený účel a cieľ verejného obstarávania.

Rizikové indikátory

S touto formou kartelu súvisí dokument, ktorý úrad vydal pod názvom Bid rigging vo verejnom obstarávaní (PDF, 618 kB). V dokumente úrad spracoval prehľad a popis rizikových indikátorov, resp. podozrivých indícií nasvedčujúcich možnú koordináciu uchádzačov v súvislosti s podávaním ponúk vo verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávania v krátkom čase

Úrad vypracoval dokument Riziko obmedzenia súťaže pri verejných obstarávaniach vyhlasovaných a realizovaných v krátkych časových intervaloch (PDF, 700 kB). Objasňuje v ňom niektoré pravidlá prípravy VO a je odporúčacím dokumentom najmä pre verejných obstarávateľov.