ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED, Malta, nad podnikmi podnikateľov; ENVIRAL, a.s., Leopoldov, SR,; ENARGO, a.s., Leopoldov, SR,; ENVI Goriva Vukovar, Chorvátsko,; ROSSI BIOFUEL Zrt., Komárom,Maďarsko,; MEROCO, a.s., Leopoldov, SR,; Poľnoservis, a.s., Leopoldo

Začiatok konania:25.01.2013
Účastníci konania:ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED, Malta, nad podnikmi podnikateľov
ENVIRAL, a.s., Leopoldov, SR,
ENARGO, a.s., Leopoldov, SR,
ENVI Goriva Vukovar, Chorvátsko,
ROSSI BIOFUEL Zrt., Komárom,Maďarsko,
MEROCO, a.s., Leopoldov, SR,
Poľnoservis, a.s., Leopoldov, SR
a spoločnej kontroly podnikateľov ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,
Malta a AGROFERT HOLDING, a.s., ČR nad podnikom podnikateľa
Ethanol Energy, a.s., Vrdy, ČR.
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:koncentrácia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor/relevantný trh:výroba alternatívnej energie

Rozhodnutia úradu

Vydanie rozhodnutia Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
26.04.2013 2013/FH/3/1/009 I. stupeň súhlas 10.05.2013 2013/FH/3/1/009 (rtf, 195.27 kB)Stiahnuť