EUCOS SK s.r.o., Čaňa; BUILD SYSTEMS, s.r.o., Košice; Ján Bystrianský, BRICK-BOX ENGINEERING, Košice;

Začiatok konania:03.08.2015
Účastníci konania:EUCOS SK s.r.o., Čaňa
BUILD SYSTEMS, s.r.o., Košice
Ján Bystrianský, BRICK-BOX ENGINEERING, Košice
Typ konania:Kartely
Praktika:§4 ods. 3 písm. a), c) a f) zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor/relevantný trh:

Rozhodnutia úradu

Vydanie rozhodnutia Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
02.02.2017 68/2017/OKT-2017/ZK/1/1/004 I. stupeň zastavenie konania 22.02.2017 68/2017/OKT-2017/ZK/1/1/004 (pdf, 313.06 kB)Stiahnuť