Preskočiť na hlavný obsah

Formuláre na stiahnutie

Aktualizované:
Obsah
Dňa 01. 06. 2021 nadobudla účinnosť Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 189/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie.

Oznámenie koncentrácie podľa tejto vyhlášky podáva oznamovateľ na jednom z formulárov, ktoré tvoria prílohu 1 a 2 vyhlášky a ktorých vzory na stiahnutie nájdete na tomto mieste. Formulár (príloha 1 vyhlášky) úplného oznámenia sa vyžaduje v každom prípade koncentrácie, ak nedôjde k zúženiu rozsahu podkladov na základe kritérií uvedených v § 1 ods. 2 vyhlášky, kedy je postačujúce oznámenie koncentrácie podať na formulári (príloha 2 vyhlášky) zjednodušeného oznámenia koncentrácie.

Úrad odporúča účastníkom koncentrácie aj v tejto súvislosti využiť možnosť prednotifikačných kontaktov. Podrobnosti sú zverejnené v dokumente Usmernenie o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií (PDF, 969 kB).

Rovnako je sprístupnený na stiahnutie vzor čestného prehlásenia, ktorý je vyžadovaný ako súčasť podkladovej dokumentácie predkladanej v oznámení koncentrácie.

Prílohy na stiahnutie