GAMO a.s., Banská Bystrica; S&T Slovakia s.r.o., Bratislava

Začiatok konania:24.11.2014
Účastníci konania:GAMO a.s., Banská Bystrica
S&T Slovakia s.r.o., Bratislava
Typ konania:Kartely
Praktika:§4 ods. 1 v spojení s §4 ods. 3 písm. a), c) a f) zákonča č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:Dodanie informačno-komunikačnej technológie, vrátane služieb s tým súvisiacich na území Slovenskej republiky

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
26.10.2015 2015/KH/1/1/039 I. Stupeň uloženie pokuty 12.11.2015 Súbor pdf2015/KH/1/1/039 (pdf, 1012.37 kB)
Posledná aktualizácia:23.11.2015