GEODIS SLOVAKIA, s. r. o., Banská Bystrica; EUROSENSE, s. r. o., Bratislava

Začiatok konania:16.12.2013
Účastníci konania:GEODIS SLOVAKIA, s. r. o., Banská Bystrica
EUROSENSE, s. r. o., Bratislava
Typ konania:Kartely
Praktika:§ 4 ods. 3 písm. a), b), c) a f)
Sektor / relevantný trh:geodézia a kartografia

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
13.11.2014 2014/KH/1/1/038 I. Stupeň uloženie pokuty Súbor rtf2014/KH/1/1/038 (rtf, 1.26 MB)
24.09.2015 2015/KH/R/2/037 II. Stupeň zrušenie a vrátenie na nové prejednanie 19.10.2015 Súbor pdf2015/KH/R/2/037 (pdf, 2.6 MB)
Posledná aktualizácia:26.10.2015