HP Inc Slovakia, s.r.o., Bratislava

Začiatok konania:11.12.2019
Účastníci konania:HP Inc Slovakia, s.r.o., Bratislava
Typ konania:Vertikálne dohody
Praktika: § 38f ods.1 zákona č. 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:G.47.Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
10.03.2021 2021/DOV/UPZ/2/11 I. Stupeň uloženie záväzkov 15.03.2021 Súbor pdf2021/DOV/UPZ/2/11 (pdf, 1.16 MB)
Posledná aktualizácia:19.03.2021