Ing. Petra Zálešáka a Ing. Jána Tomáša; nad podnikom podnikateľa NAY, a.s., Bratislava

Začiatok konania:26.07.2013
Účastníci konania:Ing. Petra Zálešáka a Ing. Jána Tomáša
nad podnikom podnikateľa NAY, a.s., Bratislava
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:koncentrácia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:maloobchodný predaj elektroniky a bielej techniky

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
08.08.2013 2013/ZK/3/1/019 I. Stupeň zastavenie konania 27.08.2013 Súbor rtf2013/ZK/3/1/019 (rtf, 80 kB)
Posledná aktualizácia:19.11.2013