Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Informácia o monitorovacom správcovi v prípade koncentrácie spočívajúcej v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa MOL Nyrt. nad podnikateľom Normbenz Slovakia s.r.o.

Publikované:
Obsah

Monitorovací správca bude dohliadať na dodržiavanie uložených podmienok a povinností súvisiacich s koncentráciou.

ropná plošina
ropná plošina

Rozhodnutie o koncentrácii

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 28. 03. 2022 schválil s podmienkami a povinnosťami koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa MOL Nyrt., Maďarsko  (ďalej len  „MOL“) prostredníctvom podnikateľa SLOVNAFT, a.s., Bratislava (ďalej len „Slovnaft“) nad podnikateľom Normbenz Slovakia s.r.o., Slovenská republika.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 03. 2022.

Verejná verzia rozhodnutia je dostupná na webovom sídle úradu prostredníctvom tohto odkazu (PDF, 2,90 MB).

Súvisiacu tlačovú správu úrad zverejnil na svojom webovom sídle na nasledujúcom odkaze: PMÚ SR schválil s podmienkami a povinnosťami koncentráciu podnikateľov MOL Nyrt. a NORMBENZ Slovakia s.r.o.

Monitorovací správca

Jednou z povinností, ktorú úrad účastníkovi správneho konania uložil, je aj ustanovenie takzvaného monitorovacieho správcu, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie podmienok a povinností súvisiacich s koncentráciou uložených rozhodnutím.

Ako monitorovací správca bola ustanovená nasledujúca spoločnosť:

Advokátska kancelária MCL, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 50 074 369

Kontaktné osoby:
JUDr. Ing. Matej Firický
Mgr. Vojtech Pálinkáš
Mgr. Martin Mičák
JUDr. Kamila Turčanová
Mgr. Simona Rapavá

e-mail: firicky@akmcl.sk; palinkas@akmcl.sk; micak@akmcl.sk; turcanova@akmcl.sk; rapava@akmcl.sk.

Na monitorovacieho správcu má možnosť obrátiť sa subjekt, ktorý sa domnieva, že podnikateľ MOL (Slovnaft) nekonal v súlade s uloženými podmienkami a povinnosťami tak, ako bol zaviazaný rozhodnutím o koncentrácii.

Znenie podmienok a povinností vo verejnej verzii, ako aj kontakt na monitorovacieho správcu sú prístupné na webovom sídle úradu v permanentne vytvorenej sekcii Uložené podmienky a relevantné kontakty.