Memorandá a dohody o spolupráci

Memorandá o spolupráci v súťažnoprávnej oblasti medzi Protimonopolným úradom SR a univerzitami:

     

Memorandá o spolupráci medzi Protimonopolným úrad SR a zahraničnými súťažnými orgánmi:

   

Dohody o spolupráci medzi Protimonopolným úradom SR a orgánmi štátnej správy SR vo veciach spoločného verejného záujmu:

     ​          

 

 
 

 

Posledná aktualizácia:11.06.2018