OFFICE PLANET G.m.b.H., Hamburg, Spolková republika Nemecko; GB Immobilien G.m.b.H., Hamburg, Spolková republika Nemecko;

Začiatok konania:09.03.2018
Účastníci konania:OFFICE PLANET G.m.b.H., Hamburg, Spolková republika Nemecko
GB Immobilien G.m.b.H., Hamburg, Spolková republika Nemecko
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:J.63.11 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
21.03.2018 2018/KOV/SKO/3/5 I. Stupeň súhlas 27.03.2018 Súbor pdf2018/KOV/SKO/3/5 (pdf, 267.16 kB)
Posledná aktualizácia:05.06.2018