PINGUIN, s.r.o., Košice; HORADSTAV, s.r.o., Bratislava

Začiatok konania:07.01.2017
Účastníci konania:PINGUIN, s.r.o., Košice
HORADSTAV, s.r.o., Bratislava
Typ konania:Kartely
Praktika:§ 4 ods. 3, písm. a), c) a f) zákona účinného do 31.12.2011
Sektor / relevantný trh:stavebníctvo

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
05.10.2018 2018/DOH/POK/1/32 I. Stupeň uloženie pokuty 05.11.2018 Súbor pdf2018/DOH/POK/1/32 (pdf, 571.51 kB)
Posledná aktualizácia:08.11.2018