Plán hlavných úloh

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky aj v roku 2021 spracoval Plán hlavných úloh Protimonopolného úradu SR.

Prostredníctvom dokumentu úrad predstavuje oblasti, ktorým sa plánuje prioritne venovať v roku 2021. Zároveň v dokumente vyhodnocuje plnenie cieľov stanovených na predchádzajúce obdobie.

Kompletné znenie Plánu hlavných úloh Protimonopolného úradu SR nájdete na tomto odkaze (PDF, 753 kB).
 
Snímka titulnej strany Plánu
Posledná aktualizácia:06.04.2021