Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné schémy minimálnej pomoci

Aktualizované:
Obsah

Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu DM - 2/2019 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Programu podnikateľských partnerstiev za účelom podpory rozvojových aktivít slovenských podnikateľských subjektov v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 4/2023 Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zlepšenia priestorov kritickej infraštruktúry v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR DM - 25/2021 Schéma minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 7/2023 Schéma minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Úrad vlády SR DM - 23/2022 Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu prípravy projektov do programu Horizont Európa v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Úrad vlády SR DM - 6/2023 Schéma minimálnej pomoci k poskytnutiu dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 16/2022 Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora v znení Dodatku č.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo hospodárstva SR DM - 5/2023 Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Programu Slovensko na podporu sieťovania podnikov Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM SVHZ - 1/2023 Schéma pomoci de minimis na podporu opatrovateľskej služby (schémy pomoci de minimis „služby všeobecného hospodárskeho záujmu„) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR DM - 3/2023 Schéma minimálnej pomoci na podporu rozvoja kľúčových zručností a inkluzívneho vzdelávania Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Pôdohospodárska platobná agentúra DM - 10/2022 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (podopatrenie 8.6 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2022) v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo financií SR DM - 5/2020 Schéma pomoci de minimis na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP na účely preklenutia nepriaznivého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 - prevádzkový úver poskytnutý SZRB (schéma DM 5/2020) v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Úrad vlády SR DM - 22/2022 Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na realizáciu podujatí na posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Bratislavský samosprávny kraj DM - 6/2017 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja v znení dodatku č. 6 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Úrad vlády SR DM - 2/2023 Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja - vouchery Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 1/2023 Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zlepšovania digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených osôb a distribúcie Senior tabletov Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 18/2018 Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 7/2015 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatku č. 5 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 16/2014 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v znení dodatku č. 12 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Fond na podporu kultúry národnostných menšín DM - 10/2018 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013