Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné schémy minimálnej pomoci

Aktualizované:
Obsah


Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Ministerstvo financií SR DM - 31/2024 Schéma pomoci de minimis na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory pre poľnohospodárov Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 28/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu registrovaných sociálnych podnikov poskytujúcich služby starostlivosti o domácnosť a záhradu pre fyzické osoby prostredníctvom servisných poukážok Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Mesto Trenčín DM - 25/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda v meste Trenčín Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Audiovizuálny fond DM - 30/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu audiovizuálnej kultúry Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Štátny fond rozvoja bývania DM - 27/2024 Schéma minimálnej pomoci na obnovu bytových budov v rámci Programu Slovensko Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 26/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo zdravotníctva SR DM - 23/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu ďalšieho vzdelávania formou sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Výskumná agentúra DM - 22/2024 Schéma pomoci de minimis na podporu rozvoja podnikov a bilaterálnych partnerstiev Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 20/2024 Schéma minimálnej pomoci na sprístupnenie testovania a experimentovania hardvérových a softvérových riešení umelej inteligencie z prostriedkov Programu Slovensko 2021 - 2027 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 21/2024 Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu rozvoja kyberbezpečnosti prostredníctvom národného koordinačného centra kybernetickej bezpečnosti Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo hospodárstva SR DM - 19/2024 Schéma minimálnej pomoci na horizontálnu podporu malého a stredného podnikania v SR z prostriedkov Programu Slovensko 2021 - 2027 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo hospodárstva SR DM - 18/2024 Schéma pomoci de minimis na podporu zvyšovania výskumných a inovačných kapacít v podnikoch a rozvoja sieťovania aktérov inovačného ekosystému Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Slovenská inovačná a energetická agentúra DM - 15/2024 Schéma minimálnej pomoci „Zelená podnikom“ Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 14/2024 Schéma minimálnej pomoci  z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zlepšenia priestorov kritickej infraštruktúry Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Úrad vlády SR DM - 16/2024 Schému pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na realizáciu podujatí na posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Úrad vlády SR DM - 17/2024 Schému pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja - vouchery Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Úrad vlády SR DM - 13/2024 Schému pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu prípravy projektov do programu Horizont Európa Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Štátny fond rozvoja bývania DM - 12/2024 Schéma minimálnej pomoci na obnovu bytových budov zo Štátneho fondu rozvoja bývania Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR DM - 10/2024 Schému minimálnej pomoci na podporu rozvoja kľúčových zručností a inkluzívneho vzdelávania z prostriedkov Programu Slovensko 2021-2027 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR DM - 11/2024 Schéma minimálnej pomoci na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831