Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR zverejnil svoju aktuálnu priorizačnú politiku

Aktualizované:
Obsah
snímka priorizačnej politky
snímka priorizačnej politky
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového znenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže (zákon č. 187/2021 Z. z.) Protimonopolný úrad SR aktualizoval svoju priorizačnú politiku a následne ju zverejnil aj na svojom webovom sídle.  

Priorizačnú politiku Protimonopolného úradu SR môžete nájsť na tomto odkaze.

Vo svojej priorizačnej politike úrad zohľadnil okrem iného aj podnetné návrhy a pripomienky, ktoré v priebehu mesiacov máj a jún 2021 prijal od verejnosti v rámci odbornej diskusie. Príležitosť zapojiť sa do tejto diskusie úrad poskytol odbornej aj laickej verejnosti prostredníctvom výzvy ohľadom návrhu uplatňovania priorizačnej politiky a návrhu Štatútu a rokovacieho poriadku priorizačnej komisie úradu, ktorú jej zaslal a zároveň zverejnil na svojom webovom sídle na tomto odkaze.

 
snímka priorizačnej politky