Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Pohľad Protimonopolného úradu SR na cieľové vertikálne dohody

Aktualizované:
Obsah
S cieľom minimalizovať právnu neistotu z pohľadu podnikateľa v oblasti vertikálnych dohôd, a teda zvýšiť predvídateľnosť konania úradu pri posudzovaní takýchto prípadov, vydáva Protimonopolný úrad materiál k vertikálnym dohodám. Na základe nového dokumentu by mal podnikateľ získať predstavu o tom, ako sú úradom vnímané jednotlivé formy vertikálnych dohôd, v čom vidí na jednej strane problém a čo na druhej strane nepovažuje za vážne ohrozenie súťaže.
 
Materiál rozpracováva problematiku cieľových vertikálnych dohôd, teda takých dohôd, ktoré priamo alebo nepriamo, samostatne alebo v kombinácii s inými faktormi pod kontrolou strán, majú za cieľ vylúčenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže. Na takéto vertikálne dohody sa nevzťahujú výnimky z nariadení o skupinových výnimkách. Podrobne sa zaoberá tými cieľovými dohodami, ktoré sú uvedené v Nariadení o všeobecnej skupinovej výnimke, nakoľko Európska komisia a rovnako aj úrad považujú tieto dohody za závažné obmedzenia hospodárskej súťaže. Ide o tieto typy dohôd:
  • dohody o cenách pre ďalší predaj;
  • dohody o obmedzení územia, resp. okruhu zákazníkov;
  • dohody o obmedzení predajov konečným užívateľom členmi selektívneho distribučného systému na maloobchodnej úrovni;
  • dohody o obmedzení krížových dodávok medzi distribútormi v rámci selektívneho distribučného systému;
  • dohody o nedodávaní komponentov ako náhradných dielov konečným užívateľom alebo nezávislým opravovniam.
Vertikálne obmedzenia predstavujú tým väčšiu hrozbu pre súťaž, čím väčší podiel na trhu majú firmy, ktoré takéto obmedzenia využívajú pri vzťahu s inými firmami. Firmy s významnou trhovou silou môžu zavedením vertikálnych obmedzení spôsobiť závažné obmedzenie hospodárskej súťaže, a to najmä obmedzením konkurencie medzi jednotlivými predajcami ich výrobkov, čo predstavuje tzv. obmedzenie súťaže v rámci jednej značky.
 
Úrad v materiáli popisuje svoj prístup k cieľovým vertikálnym dohodám a špecifikuje okolnosti, v prípade ktorých uplatnenie vertikálnych dohôd môže spôsobiť závažnejšie obmedzenia hospodárskej súťaže.
 
Kompletný materiál: Cieľové vertikálne dohody z pohľadu Protimonopolného úradu SR