PPF a.s., Praha, Č.R. a STABILITA, d.d.s., a.s.,Košice

Začiatok konania:19.01.2010
Účastníci konania:PPF a.s., Praha, Č.R. a STABILITA, d.d.s., a.s.,Košice
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:zastavenie konania podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:doplnkové dôchodkové sporenie

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2010/ZK/3/1/038 Súbor rtf2010/ZK/3/1/038 (rtf, 139.62 kB)
Posledná aktualizácia:22.11.2013