Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PRIPRAVOVANÁ KONFERENCIA: Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky pripravuje tretí ročník medzinárodnej konferencie „Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve“, ktorá sa uskutoční dňa 13. mája 2015 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Protimonopolný úrad SR v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave usporadúva už tretím rokom konferenciu, ktorej hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu povedomia o význame súťažného práva a jeho konceptoch v kontexte európskej praxe. Vybrané témy odzrkadľujú požiadavky na odbornú diskusiu a výmenu praktických skúseností medzi Európskou komisiou, európskymi súdmi, národnými súťažnými autoritami a podnikateľskou obcou.

Hlavné témy:
- Novinky v súťažnom práve Slovenskej a Českej republiky a Európskej Komisie
- Inšpekcie vo svetle národného a európskeho práva
- Ekonomický prístup pri posudzovaní vertikálnych efektov v antitruste a pri kontrole koncentrácií

Účasť na konferencii je bezplatná. Pozvánka, kompletný program a registrácia budú zverejnené na www.antimon.gov.sk.

Webová stránka konferencie


Prílohy na stiahnutie