Procter & Gamble, Švajčiarska konfederácia,; Procter & Gamble, spol. s r.o., Bratislava,; Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft GmbH, Rakúsko; HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Bratislava; Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o., Bratislava

Začiatok konania:28.10.2010
Účastníci konania:Procter & Gamble, Švajčiarska konfederácia,
Procter & Gamble, spol. s r.o., Bratislava,
Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft GmbH, Rakúsko
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Bratislava
Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o., Bratislava
Typ konania:Kartely
Praktika:§4 ods. 3 písm. a) zákona a čl. 101 ods. 1 písm. a) v spojení s čl. 101 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Sektor / relevantný trh:Pracie prostriedky určené na použitie v domácnosti

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
22.12.2011 2011/KH/1/1/055 I. Stupeň Uloženie pokuty 22.12.2011 Súbor rtf2011/KH/1/1/055 (rtf, 394.42 kB)
Posledná aktualizácia:19.11.2013