Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.109419

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo dopravy SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja kombinovanej dopravy z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1
Nariadenie EK:
Článok 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ a článok 93 ZFEÚ
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: