Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.110897

Aktualizované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu kultúrneho turizmu a umenia v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: