Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.111096

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Výskumná agentúra
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 3
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: