Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.111265

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na sanáciu environmentálnych záťaží v prípadoch, kedy zodpovednosť za sanáciu prechádza na štát v znení dodatkov č. 1 a 2
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: