Slovak Telekom, a. s., Bratislava

Začiatok konania:24.01.2005
Účastníci konania:Slovak Telekom, a. s., Bratislava
Typ konania:Zneužívanie dominantného postavenia
Praktika:§ 38 ods. 6 zákona č. 136/2001 Z.z a podľa § 38. ods.7 zákona č. 136/2001 Z.z
Sektor / relevantný trh:telekomunikácie

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
24.01.2005 2005/ZK/2/1/007 I. Stupeň zastavenie konania 09.02.2005 Súbor pdf2005/ZK/2/1/007 (pdf, 137.73 kB)
Posledná aktualizácia:02.12.2013