Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava; ČEZ ESCO, a.s., Praha;

Začiatok konania:10.11.2020
Účastníci konania:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
ČEZ ESCO, a.s., Praha
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:D.35 Dodávka elektriny plynu pary a studeného vzduchu N.81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
18.12.2020 2020/KOK/SKO/3/32 I. Stupeň súhlas 02.01.2021 Súbor pdf2020/KOK/SKO/3/32 (pdf, 1.3 MB)
Posledná aktualizácia:19.01.2021