Preskočiť na hlavný obsah

Špecifické nástroje pomoci

Aktualizované:
Obsah

Pomoc vo forme záruk

OZNÁMENIE KOMISIE o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (2008/C 155/02) (PDF, 164.02 kB)

Korigendum k Oznámeniu Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (2008/C 244/11) (PDF, 57.62 kB)

Predaj nehnuteľností verejnoprávnymi orgánmi

OZNÁMENIE KOMISIE o prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov verejnoprávnymi orgánmi (97/C 209/03) (PDF, 453.11 kB)

Pomoc vo forme krátkodobého poistenia vývozných úrokov

OZNÁMENIE KOMISIE, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k oznámeniu Komisie členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných úverov (2012/C 398/02) (PDF, 717.09 kB)

OZNÁMENIE KOMISIE členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných úverov (2012/C 392/01) (PDF, 773.91 kB)

Fiškálna pomoc – Priame zdaňovanie podnikov

OZNÁMENIE KOMISIE o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci pri opatreniach týkajúcich sa priameho zdaňovania podnikov (98/C 384/03) (PDF, 478.69 kB)

Archív

Archív legislatívy k špecifickým nástrojom pomoci nájdete na webovom sídle Európskej komisie.