Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanoviská k schémam minimálnej pomoci pre sektory bravčového, hovädzieho, teľacieho, hydinového, ovčieho, kozieho mäsa a vajec (sektorové schémy)

Publikované:
Obsah
grilované mäso na tanieri
grilované mäso na tanieri
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 6. 12. 2022 vydal záväzné stanovisko k nasledujúcim schémam minimálnej pomoci:
 • Schéma minimálnej pomoci pre sektor bravčového mäsa (sektorová schéma) zaevidovaná pod číslom DM-17/2022 - predmetom schémy je poskytovanie pomoci podniku pôsobiacemu v sektore poľnohospodárskej prvovýroby produkujúcemu bravčové mäso,
   
 • Schéma minimálnej pomoci pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa (sektorová schéma) zaevidovaná pod číslom DM-18/2022 - predmetom schémy je poskytovanie pomoci podniku pôsobiacemu v sektore poľnohospodárskej prvovýroby produkujúcemu hovädzie a teľacie mäso,
   
 • Schéma minimálnej pomoci pre sektor hydinového mäsa (sektorová schéma) zaevidovaná pod číslom DM-19/2022 - predmetom schémy je poskytovanie pomoci podniku pôsobiacemu v sektore poľnohospodárskej prvovýroby produkujúcemu hydinové mäso,
   
 • Schéma minimálnej pomoci pre sektor ovčieho a kozieho mäsa (sektorová schéma) zaevidovaná pod číslom DM-20/2022 - predmetom schémy je poskytovanie pomoci podniku pôsobiacemu v sektore poľnohospodárskej prvovýroby produkujúcemu ovčie a kozie mäso,
   
 • Schéma minimálnej pomoci pre sektor vajec (sektorová schéma) zaevidovaná pod číslom DM-21/2022 - predmetom schémy je poskytovanie pomoci podniku pôsobiacemu v sektore poľnohospodárskej prvovýroby produkujúcemu vajcia.
Poskytovateľom pomoci v rámci uvedených schém je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Právnym základom pre poskytovanie pomoci na základe schém je nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva v platnom znení.
 
Schémy sú verejne dostupné na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.