Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 3 k Schéme pomoci de minimis na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) v znení dodatku č. 2

Publikované:
Obsah
ruka držiaca priezračnú guličku v prírode
ruka držiaca priezračnú guličku v prírode

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 15. 12. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Dodatku č. 3 k Schéme pomoci de minimis na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) v znení dodatku č. 2  (ďalej len „schéma“) evidovanej pod číslom DM - 15/2019.

Cieľom schémy je podporiť začínajúcich podnikateľov a rozvoj inovatívnych firiem, a tým zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (MSP) v regiónoch. Ďalším cieľom schémy je vývoj a zavádzanie inovatívnych produktov a služieb v oblasti zelených inovácií v priemysle a verejnoprospešných technológií a pomoci starým a chorým osobám pri samostatnom bývaní na Slovensku.

Dodatkom č. 3 prišlo k zmene v rozpočte schémy a k zmene sídla poskytovateľa pomoci. Zároveň bol do schémy pridaný nový článok „Prechodné ustanovenia“.

Poskytovateľom pomoci je Výskumná agentúra.

Schéma v znení dodatku je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.