Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci pre sektor mlieka (sektorová schéma)

Aktualizované:
Obsah

Pomoc sa poskytuje podniku v sektore poľnohospodárskej prvovýroby, produkujúcemu surové kravské, ovčie a/alebo kozie mlieko.

mlieko v nádobách
mlieko v nádobách
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 24. 10. 2022 vydal, z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc, záväzné stanovisko k Schéme minimálnej pomoci pre sektor mlieka (sektorová schéma) (ďalej len „schéma“) a zaevidoval ju pod číslom DM-15/2022.
 
Predmetom schémy je poskytovanie pomoci podniku pôsobiacemu v sektore poľnohospodárskej prvovýroby, produkujúcemu surové kravské, ovčie a/alebo kozie mlieko. Schéma je určená pre sektor výrobkov definovaných ako „mlieko a mliečne výrobky“.

Pomoc sa poskytuje jednorazovo ako dotácia.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a vykonávateľom schémy je Pôdohospodárska platobná agentúra.

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.